ALV 2018 – HIGHLIGHTS & PUBLICATIE ACTIVITEITENKALENDER

  EEN KORT VERSLAG VAN DE ALV VAN 15 FEBRUARI 2018

Op 15 februari jl. hadden we onze ALV 2018 tussen allerlei prachtige klassieke Aston Martins in de speciaal daarvoor ingerichte garage van Noble House Classics in Almere.

Het was een goed bezochte vergadering met ruim 30 aanwezigen.

De vergadering werd voorafgegaan door de mogelijkheid om een indruk te krijgen van op de verschillende projecten die Noble House onder handen heeft, waarbij verschillende medewerkers van Noble House klaar stonden om daar interessante informatie bij te vertellen. Kees Huis in’t Veld van Noble House heeft bij aanvang van de vergadering enkele wetenswaardigheden over zijn bedrijf gedeeld.

Na het vaststellen van de agenda stond de voorzitter stil bij het recente overlijden van onze oud-voorzitter en ons enige erelid Jan te Cate, voor wiens nagedachtenis door de aanwezigen een minuut stilte in acht werd genomen.

Tijdens de ALV werd de agenda vlot doorlopen, waarbij werd stil gestaan bij het afgelopen jaar en de plannen voor het jaar 2018 werden gepresenteerd.

De gepresenteerde jaarverslagen worden gepubliceerd op de website.

De voorzitter sprak namens het bestuur dank uit aan alle leden die in 2017 op één of andere manier hebben bijgedragen aan een clubevenement. Een speciaal woord van dank kreeg Jasper Vogelaar, die de Engeland-rit in oktober 2017 op een meesterlijke manier in elkaar had gestoken. Hij werd hiervoor in het zonnetje gezet en bedankt met een speciaal hiervoor ingestelde ‘bestuursbokaal’ in de vorm van een persoonlijk cadeau. In de weken na de vergadering koos Jasper voor een mooie aanvulling van zijn verzameling Aston Martin-miniaturen.

Anders dan vorig jaar kon het bestuur over 2017 een batig saldo presenteren. De Kascommissie gaf bij monde van Willem Schuurman dan ook graag akkoord op de financiële verslaglegging. Penningmeester en bestuur werden gedechargeerd over het bestuursjaar 2017.

Peter van den Berg, die bijna heel 2017 als secretaris ad interim aan de slag is geweest, werd bij acclamatie benoemd tot secretaris.

De webmaster Fred Braaksma gaf een overzicht van de mogelijkheden van de nieuwe website en het forum. Het gebruik van het forum begint schoorvoetend op gang te komen.

Het contributievoorstel voor 2019 (NL deel handhaven op EUR 60,00) is door de vergadering met algemene instemming begroet.

Evenementencoördinator Bram van Marrewijk presenteerde de activiteitenkalender voor het lopende jaar (bijlage bij dit bericht).

Verdere informatie over activiteiten is opgenomen in de agenda – of wordt daar nog in opgenomen.

Er is bijna iedere maand een activiteit in de planning, maar voor sommige evenementen is er nog weinig meer dan een datum. Leden met belangstelling om een evenement te trekken of daaraan mee te helpen worden opgeroepen om contact op te nemen met Bram (evenementen@astonmartinclub.nl).

Aan het einde van de vergadering bedankte de voorzitter Kees en André Huis in ‘t Veld voor hun plezierige gastvrijheid in deze uitgelezen locatie voor Aston Martin liefhebbers.